Türkiye toplumunda insanların özellikle milli ve dini bayramlar ile yılbaşı arefesinde şans oyunlarına daha çok ilgi gösterdiği herkes tarafından bilinir. Özellikle yeni yıla girerken insanlar hayatlarında yeni bir başlangıç yapmak isterler. Yeni başlangıçlar da ancak ani ve yüklü paralarla gerçekleşebilir. Bu sebeple, toplumdaki bireylerin önemli bir kısmı yıllarca çalışıp didinip birikim yapmak yerine ani ve kolay paraya daha çok ilgi gösterirler. Ani ve kolay para, Türkiye’de birkaç yolla kazanılabilir. Bunlardan biri borsada hisse senedi tutmak, ikincisi şans oyunlarına belli meblağlar yatırmak ve karşılığında zengin olmayı beklemek, üçüncüsü ise online para sistemlerinde hesap açarak yatırım yapmak ve bilinmeyen bir gelecekte bu yatırımların sonuç verip yüklü paralar kazandıracağını ummak. Sonuncusu henüz yeni gelişen bir sistem olduğu ve borsada tahvil veya hisse senedi barındırmanın da çok riskli olduğu bilindiğinden, insanlar genellikle riski daha az kazancı daha fazla olan şans oyunlarına yönelmişlerdir. Bu nedenle, şans oyunlarının sistematiğini ve açık noktalarını öğrenmeye çalışan, kurallara göre oynayıp en az riskle en fazla parayı kazanmaya çalışan insanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Şans Oyunları: Biraz Matematik, Biraz Sistem Bilgisi

Türkiye’de açık kumarhanelerde şans oyunları oynatmak, oynatılmasına göz yummak veya bu türden oyunların doğrudan veya direkt bir şekilde oynatılmasına yardımcı olmak parlamento tarafından yasa ile düzenlenmiştir ve kesinlikle yasaktır. Bu sebeple, kumarhane oyunları olarak bilinen kart oyunlarının hiçbirini toplum içinde, açık veya kapalı bir ortamda, seyircili veya seyircisiz bir şekilde oynamak veya oynanmasına göz yummak hoş görülmez. Bunun yerine, Türkiye toplumunda insanlar devletin kontrolünde ve denetiminde olan şans oyunlarını oynamaya teşvik edilirler. Sonuçların adil ve açık bir şekilde ilan edilmesi, ödüllerin kazananlara hakkaniyetli ve yasanın öngördüğü şekilde ulaştırılması devlet kontrolünde gerçekleşen bir süreçtir. Fakat, şans oyunlarının tamamının temelinde matematik ve olasılık hesapları yatar. Bu sebeple, şans oyunlarının nasıl oynandığını öğreten kitaplar aramak yerine, bu oyunların temelinde yatan matematiksel hesaplamaları anlatan matematik ve cebir kitapları bulmak, buradan olasılık ve permütasyon hesaplamalarının mantığını anlamaya çalışmak, şans oyunlarında bireylerin daha avantajlı olmasını sağlar. Bu nedenle, şans oyunlarının temelinin basit matematik kitaplarından öğrenilmesi tavsiye edilir.