Almanya’da Dile Verilen Önem

Orta çağdan bu yana Avrupa’da felsefe ve edebiyat deyince akla gelen en önemli ekol kuşkusuz Alman ekolüdür. Son beş asırda sayısız filozof ve edebiyatçı yetiştiren Almanlar, bu eserleri sadece okumakla kalmayan aynı zamanda hayatlarına yansıtan bir topluma sahiptir. Tabii bir filozofu ya da bir bilim adamını anlamak o kadar kolay olmuyor. Ayrıca her filozof ve edebiyatçı insanlığa faydalı fikirler ortaya sürecek diye bir kural da yok. Bu tavırları, Almanların iki dünya savaşı başlatmasına neden oldu. Her ikisinde de neredeyse tüm dünyayı karşısına alan Almanlar yıllarca tüm Avrupayı elinde tutmayı başardı. Her iki savaşta da ağır bir yenilgi almasına karşın kısa sürede tekrar ayağa kalkıyor ve dünyanın en ileri teknolojisini yaratmayı ve en güçlü ekonomilerinden biri olmayı başarıyorlar. Peki bu nasıl gerçekleşiyor?

Alman Eğitim Sistemi ve Öğrenmeye Katkısı

Alman eğitim sisteminde, çocuklara küçük yaşta okumayı teşvik ediliyor. Çocukların beğeneceği türde eserler titizlikle hazırlanıyor. Bu kitaplarda onlara ne öğreneceklerinden çok, nasıl öğrenecekleri anlatılıyor. Ayrıca Almanca’yı geliştiren dil bilimciler normal konuşma dilinin faydasının azalmaması için özenle uğraşıyor. Bu konuda Alman sanatçıların da farkındalıklarının üst seviyede olması dilin gelişimine katkı sağlıyor.

Yıllar önce yapılan bir araştırmada dünyanın ileri gelen dilleri kıyaslanmıştı. Araştırmada, insanlara bazı fotoğraflar gösterilmiş ve onlardan fotoğrafları yazarak yorumlamaları istenmişti. Kıyaslanan tüm diller arasında Almanca’nın farklı bir yerde olduğu ortaya çıktı. Resimlerdeki eylemleri anlatmak için Almanca dilinde oldukça detaylı cümleler kullanıldığı ortaya çıktı. Diğer dillerde bir kaç kelime ile resimler yorumlanabilirken Almanca cümlelerde daha fazla kelime zorunlu olarak kullanılıyor, her bir kelime cümleye daha detaylı bir anlam katıyordu. Bu şekilde detaylı cümleler ile iletişim kuran bir toplumun doğayı kısa sürede tanıması ve kullanması kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkıyor.

Alman eğitim sistemi tıpkı bir makine gibi çalışıyor. Son yarım asırdır hemen her ırktan farklı çocuklar da bu sistemden faydalanmaya başladı. Bu şekilde çok daha kozmopolit bir yapı kazanan Almanya, daha uzun yıllar bir dünya devi olarak varlığını sürdürmeyi hedefliyor.